Rynki Kapitałowe Bez Tajemnic

Rynki Kapitałowe Bez Tajemnic to inicjatywa członków Koła Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych.

Projekt skierowany jest do studentów kierunków prawniczych i ekonomicznych, którzy rozpoczynają swoja przygodę z zagadnieniami z zakresu rynku kapitałowego. Ideą Rynków Kapitałowych Bez Tajemnic jest możliwość zdobycia wiedzy oraz rozwijanie kompetencji kluczowych dla dalszej pracy w dziedzinie regulacji finansowych.

W roku akademickim 2017/2018 projekt przybierze nową formułę. Spotkania z cyklu Rynki Kapitałowe Bez Tajemnic będą prowadzone w formie ćwiczeń, w których uczestniczyć będą osoby, które wyrażą chęć regularnego uczestnictwa. Spotkania będą prowadzone przez mgr. Wojciecha Nowosada, doktoranta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prawnika w kancelarii Noerr, który jest specjalistą w zakresie prawa korporacyjnego oraz prawa rynków kapitałowych.

Na zakończenie projektu dla osób chętnych zostanie przeprowadzony test, który będzie miał na celu sprawdzenie zdobytych umiejętności. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik, otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie zajęć.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

TerminTematykaZakres materiału
9.11.2017Wprowadzenie. Informacje ogólne.A. Chłopecki/M. Dyl: Prawo rynku kapitałowego
1. Rozdział II. Podstawowe pojęcia i zasady prawa rynku kapitałowego
2. Rozdział IV. Struktura i funkcjonowanie rynku regulowanego (§ 1.)
3. Rozdział VI - Instrumenty rynku kapitałowego (§ 1. - § 4., § 6., § 8.)
4.12.2017Proces emisji papierów wartościowych.A. Chłopecki/M. Dyl: Prawo rynku kapitałowego
1. Rozdział IV. Struktura i funkcjonowanie rynku regulowanego (§ 3.)
19.12.2017Proces emisji papierów wartościowych.A. Chłopecki: Obligacje a zasada swobody umów, Monitor Prawa Bankowego (nr 07-08 (68-69) lipiec-sierpień 2016 r. ISSN 2081-9021)
1.03.2018Obowiązki informacyjne. Cechy publicznej spółki akcyjnej.A. Chłopecki/M. Dyl: Prawo rynku kapitałowego
Rozdział VII. Szczególne mechanizmy ochronne na rynku regulowanym (§ 1. - § 2., §6.)
K. Bilewska/A. Chłopecki: Prawo Handlowe
Rozdział XI. Spółka akcyjna (§ 16.)
5.04.2018Transakcje spółek publicznych.Materiały przygotowane przez prowadzącego.
23.04.2018Delisting, squeeze-out, sell-out.Materiały przygotowane przez prowadzącego.
24.05.2018Omówienie kazusów.Kazusy przygotowane przez prowadzącego.