Pożyczki bez zdolności kredytowej: dostępne warianty

pozyczki pozabankowe bez zdolnosci

Zdolność kredytowa to bez wątpienia jedno z kluczowych pojęć w obrębie sektora pożyczkowo-kredytowego. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że uzyskanie jakiegokolwiek kredytu lub też dowolnej formy pożyczki będzie wymagać od nas posiadania właśnie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, czyli mówiąc inaczej posiadania zasobów uwiarygadniających naszą zdolność do terminowej spłaty zaciąganego zobowiązania. Jednocześnie warto zdawać sobie sprawę z faktu, że pojęcie zdolności kredytowej bynajmniej nie jest jednoznaczne. Termin ten może być odmienne definiowany przez różne podmioty rynku finansowego. Stąd też znajdziemy oferty takich rozwiązań, jak na przykład pożyczka bez zdolności kredytowej.

Co dokładnie kryje się pod wzmiankowanym terminem? Czy rzeczywiście rzetelny pożyczkodawca będzie skłonny przyznać nam finansowanie w sytuacji, kiedy nie posiadamy zdolności kredytowej? Przyjrzyjmy się temu problemowi nieco dokładniej i postarajmy się udzielić odpowiedzi na powyższe pytania.

Pożyczka bez zdolności kredytowej: co klient powinien o tym wiedzieć?

Na samym początku warto dokonać istotnego rozróżnienia pomiędzy instytucjami pożyczkowymi a innymi rodzajami pożyczkodawców pozabankowych. Przypomnijmy, że instytucja pożyczkowa to podmiot figurujący w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Instytucje pożyczkowe podlegają kontroli ze strony określonych podmiotów oraz są zobligowane do działania zgodnie z zapisami Ustawy o Kredycie Konsumenckim. Do innych pożyczkodawców pozabankowych możemy natomiast zaliczyć takie podmioty, jak na przykład lombardy, parabanki pożyczkowe czy też pożyczkodawcy prywatni.

Jakie jednak znaczenie dla klienta ma owa różnica formalna? Właściwa pożyczka bez zdolności kredytowej w sensie dosłownym będzie dostępna jedynie w ofercie podmiotów przynależnych do tej drugiej kategorii. Zaciągając pożyczkę lombardową lub też pożyczkę prywatną rzeczywiście możemy liczyć na to, że potencjalny pożyczkodawca w żaden sposób nie będzie starał się zweryfikować naszej zdolności kredytowej. Jednocześnie jednak ten rodzaj usług wiąże się z naprawdę dużym ryzykiem dla klienta.

W odniesieniu do oferty instytucji pożyczkowych mamy natomiast do czynienia z innym modelem działalności. Tutaj nasza zdolność kredytowa zostaje poddana ocenie, jednak pożyczkodawca może być skłonny udzielić nam finansowania np. pomimo negatywnej historii w bazach lub też posiadanego zadłużenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://www.czerwona-skarbonka.pl/pozyczka-bez-zdolnosci-kredytowej/

Jak działają pożyczki bez zdolności kredytowej w instytucjach pożyczkowych?

Starając się o przyznanie pożyczki w sytuacji, kiedy posiadamy zadłużenie lub też mamy negatywną historię kredytową możemy spotkać się z dwoma wariantami. Pożyczkodawca może mianowicie chcieć sprawdzić naszą realną zdolność do spłaty zobowiązania. Oznacza to, że w procesie oceny zdolności kredytowej pod uwagę będą brane np. dochody, których z określonych względów nie jesteśmy w stanie udokumentować.

W innym wariancie uzyskanie tego rodzaju pożyczki będzie wiązać się z koniecznością jej dodatkowego zabezpieczenia poprzez ustanowienie zastawu nieruchomości lub też przystąpienie do umowy pożyczkowej poręczyciela.