Pożyczka pod zastaw gospodarstwa rolnego

pozyczka pod zastaw

Wiele instytucji finansowych kierujących produkty kredytowe dla rolników, posiada oferty pożyczek pod zastaw gospodarstwa rolnego. Dostępne są one w zasadzie dla każdej osoby, prowadzącej gospodarstwo rolne i posiadającej tzw. status rolnika. Czym jest pożyczka pod zastaw gospodarstwa rolnego, jakie kwoty pożyczki możemy uzyskać oraz jakich zabezpieczeń wymaga zaciągnięte zobowiązanie, o tym poniżej.

Jakie informacje musimy przedstawić?

Starając się o pożyczkę pod zastaw gospodarstwa rolnego, można zastawić w zasadzie każdą działkę, wchodzącą w skład gospodarstwa rolnego. Mogą to być zarówno grunty orne, jak również łąki, sady, czy pastwiska. Osoba wnioskująca o udzielenie pożyczki zobowiązana jest udzielić pożyczkodawcy informacji o specyfikacji prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego, klasach oraz przeznaczeniu gruntów wchodzących w skład gospodarstwa, a także celu, na jaki przeznaczone będą środki uzyskane z udzielonej pożyczki oraz możliwościach spłaty zobowiązania. Bank często prosi również o dostarczenie wypisu oraz wyrysu z rejestru gruntów gospodarstwa.

Jaką kwotę pożyczki można uzyskać?

Wysokość udzielonej kwoty pożyczki obliczana jest na podstawie przedstawionego wypisu z rejestru gruntów. Banki również posiłkują się tak zwanymi widełkami, które precyzują maksymalną do uzyskania kwotę kredytową dla działek o określonej klasie gruntu.

Jakie może być zabezpieczenie pożyczki?

Obciążeniu kredytowemu może podlegać jedynie grunt rolny. Budynki mieszkalne oraz gospodarcze nie mogą stanowić przedmiotu zabezpieczenia pożyczki. Informacje o obciążeniu gruntu hipoteką zostają odnotowane w księdze wieczystej. Wpis w księdze wieczystej nie ogranicza jednak swobody zarządzania nieruchomością, bowiem nie ogranicza on prawa własności nieruchomości, a jedynie jest formą zabezpieczenia udzielonego przez bank kredytu.

Przed podpisaniem umowy pożyczki należy dokładnie zapoznać się z jej szczegółami, a przede wszystkim z kosztami udzielonego zobowiązania. Pamiętajmy również o tym, by dostosować plan finansowy oferowanej pożyczki do swoich możliwości finansowych. Może nam w tym pomóc doradca finansowy, który przedstawi optymalne dla nas oferty i wyjaśni wszelkie wątpliwości.