Zostań członkiem Koła Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych

I. Wypełnij deklarację

Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie deklaracji członkostwa, którą znajdziecie tutaj, a następnie przesłanie jej (w formie skanu lub zdjęcia) na skrzynkę Koła, pod adresem: info@knprk.edu.pl

POBIERZ PLIK Z DEKLARACJĄ TUTAJ

II. Rozwiąż test

W ciągu maksymalnie 3 dni od przesłania deklaracji członkostwa na adres mailowy kandydata zostanie wysłana informacja zwrotna oraz test odnoszący się do zagadnień związanych z tematyką rynków kapitałowych. Zadaniem kandydata będzie przesłanie rozwiązania drogą mailową. Na tym etapie ocenie nie będzie podlegać wiedza merytoryczna kandydata, ale sposób rozumowania, zaangażowanie i wkład włożony w rozwiązanie testu oraz kreatywność i otwarte myślenie.

III. Rozmowa

Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik w drugim etapie, w ciągu maksymalnie 7 dni od przesłania rozwiązania zostaną o tym poinformowani drogą mailową oraz otrzymają zaproszenie na spotkanie z przedstawicielem Zarządu Koła. Nie będzie ono miało jednak charakteru oficjalnej rozmowy rekrutacyjnej, lecz spontanicznej, koleżeńskiej rozmowy przy kawie, podczas której będziemy chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o was, waszych zainteresowaniach, pomysłach oraz zaangażowaniu w organizację projektów Koła.

IV. Odpowiedź

W ciągu maksymalnie 7 dni od spotkania kandydat zostanie powiadomiony o decyzji Zarządu o nadaniu członkostwa w Kole Naukowym Prawa Rynków Kapitałowych.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania już dziś!