Faktoring – czy to się opłaca?

faktoring

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa, polegająca na wykupie przez specjalistyczną firmę faktoringową nieprzeterminowanych należności z tytułu sprzedaży towarów i usług od przedsiębiorstwa. Jest to sposób finansowania polecany szczególnie firmom, które mają problemy z dostosowaniem terminu płatności faktur sprzedażowych do terminów płatności własnych zobowiązań. Innymi słowy, przedsiębiorstwa niezachowujące płynności finansowej, będą chętniej korzystały z usług firm faktoringowych, bowiem nie będą musiały oczekiwać na płatność za fakturę od kupującego.

Usługi faktoringowe nie służą zatem finansowaniu nieopłaconych należności, a jedynie mają na celu przyspieszenie otrzymania gotówki. Ogólny schemat działania usług faktoringowych jest bardzo prosty. Po dokonaniu sprzedaży i wystawieniu faktury należy poinformować o tym firmę faktoringową. Następnie wypłaca ona zaliczkę, która jest zależna od podpisanej wcześniej umowy (zwykle jest to około 70% wartości brutto faktury). Po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta firma wypłaca resztę pieniędzy.

Rodzaje faktoringu i koszty 

Wyróżniamy dwa rodzaje faktoringu ze względu na rodzaj ponoszonego ryzyka: pełny (bez regresu) i niepełny (z regresem). Zasadą faktoringu pełnego jest przejęcie ryzyka braku zapłaty należności przez firmę faktoringową. Oznacza to, że sprzedawca otrzyma gotówkę nawet w sytuacji, gdy kontrahent finalnie nie opłaci faktury. Firma faktoringowa przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta, ale wiąże się to z pokryciem przez przedsiębiorcę dodatkowych kosztów, takich jak zakup ubezpieczenia. Jest to kosztowny sposób finansowania, ale sprawdza się w przypadku faktur opiewających na znaczną kwotę. Jest on dostępny głównie dla dużych przedsiębiorstw, często właśnie ze względu na wysokie koszty.

Faktoring niepełny charakteryzuje się tym, że firma faktoringowa nie przejmuje ryzyka niewypłacalności kontrahenta i w przypadku braku zapłaty przedsiębiorca będzie musiał zwrócić otrzymaną zaliczkę w ustalonym wcześniej terminie. Koszty faktoringu niepełnego są znacznie niższe, dlatego jest on dostępny dla każdego rodzaju działalności. Niemniej jednak jedyną jego korzyścią jest to, że otrzymujemy gotówkę od razu po sprzedaży. Ryzyko braku zapłaty i konieczności zwrotu pieniędzy pozostaje wciąż po naszej stronie.

Czy jest to opłacalne dla przedsiębiorców?

Usługi faktoringowe powstały z myślą o firmach, które zbyt długo muszą oczekiwać na zapłatę od swoich partnerów biznesowych. Dodatkowo część z nich chciała przenieść ryzyko nieotrzymania zapłaty na inny podmiot, stąd właśnie na rynku pojawiły się firmy faktoringowe. Ich rolą jest pomoc w utrzymaniu płynności, jeżeli jednak nie wybierzemy opcji faktoringu pełnego, po naszej stronie pozostaje konieczność dochodzenia płatności od kontrahenta.

Usługi faktoringowe są polecane firmom, które udzielają kredytów kupieckich, poszukują bezpiecznych źródeł finansowania obcego czy poszukują usług, które pomogą w zarządzaniu finansami. Warunkiem współpracy z firmą faktoringową jest dobra sytuacja finansowa, a im lepiej się ona przedstawia, tym lepsze warunki możemy otrzymać. W przeciwnym razie korzystanie z usług faktoringowych może być bardzo kosztowne, a co za tym idzie, nieopłacalne.