Dla kogo dotacja z Urzędu Pracy?

dotacje

Rozpoczęcie działalności gospodarczej, szczególnie dla osób bezrobotnych, wiąże się z dużymi kosztami. Aby zminimalizować koszty oraz aktywizować bezrobotnych, urzędy pracy dają możliwość starania się o dotację. Jest ona bezzwrotna, bardzo szybko przelewana na konto (po pozytywnym rozpatrzeniu) oraz wypłacana z góry bez ponoszenia wydatków przez bezrobotnego. Osoby zainteresowane taką dotacją, muszą jednak spełnić kilka warunków.

Zasady otrzymania dotacji

Podstawowymi warunkami, które należy spełnić, aby otrzymać dotacje są:

– status osoby bezrobotnej, czyli rejestracja w Urzędzie Pracy lub status Absolwenta Klubu albo Centrum Integracji Społecznej,

– brak statusu studenta studiów dziennych, natomiast możliwy jest status studenta zaocznego,

– brak posiadania działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy lub dłużej w zależności od wytycznych danego urzędu,

– podjęcie wszystkich prób zatrudnienia, oferowanych przez urząd,

– nieposiadanie wykroczeń przeciwko obrotowi gospodarczemu,

– niezłożenie w tym samym czasie innych wniosków na dofinansowania oraz brak wcześniejszego otrzymania bezzwrotnych środków z Urzędu Pracy,

– odpowiedni czas przebywania w urzędzie, jako bezrobotny. W tym wypadku okres ten zależy od danego urzędu, według ustaleń wewnętrznych,

– spełnienie innych wewnętrznych ustaleń urzędów. Najlepiej o dodatkowe szczegóły zapytać w danym urzędzie,

– odpowiednie poręczenie otrzymanej dotacji, na wypadek gdyby bezrobotny nie dotrzymał warunków umowy.

Procesy otrzymywania dotacji

Cała procedura od złożenia wniosku do jego rozpatrzenia, najczęściej trwa około miesiąca. Jednak zdarza się również, że Urząd przeciąga rozpatrzenie wniosku do kilku miesięcy, głównie za sprawą braku pieniędzy na ten cel. W tym czasie PUP bada formalne wypełnienie wniosku, doświadczenie i kwalifikacje bezrobotnego oraz szansę powodzenia planowanej działalności. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, kolejny tydzień należy czekać na podpisanie odpowiednich dokumentów z urzędem oraz poręczycielami. Następnie po dopełnieniu formalności, w ciągu kilku dni, urząd przelewa na konto pieniądze. Od tego czasu w wyznaczonym terminie należy założyć działalność.

O jaką kwotę dotacji można się starać?

Urzędy Pracy mają ograniczone budżety, dlatego też o dokładną kwotę dotacji należy pytać osób zajmujących się dofinansowaniami do działalności w danym urzędzie. Jednak możemy się sugerować maksymalną kwotą dotacji, którą jest sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorach przedsiębiorstw. Kwota ta wynosi około 29 tysięcy złotych w 2019 roku. Jednak Urzędy Pracy oferują dotacje od 60% do 100%, w zależności od środków. Mimo wszystko, biorąc pod uwagę, że kwota ta jest bezzwrotna, warto rozważyć złożenie wniosku.

Na co bezrobotny może uzyskać dotację?

Dotację można przeznaczyć na zakupy jednorazowe, czyli takie, które są wydatkami nie powtarzającymi się. Należą do nich np. zakup oprogramowania, wkrętarki, mebli biurowych czy też innych sprzętów niezbędnych w pracy.  Środków tych nie można wydawać na opłacenie składek ZUS, wynagrodzeń, paliwa lub opłat telefonicznych. Dodatkowe informacje oraz szczegółowe wytyczne zawsze należy sprawdzić w danych urzędzie, gdyż często różnią się między sobą.