Czerwiec 4, 2019 - KNPRK

liczenie odsetek

Kalkulator odsetek

Zawieramy umowę i określamy wysokość odsetek Zawierając jakąkolwiek umowę, której przedmiotem jest między innymi konieczność zapłaty pewnej sumy pieniędzy na rzecz jednej ze stron, warto posłużyć się wówczas zabezpieczeniem na wypadek zwłoki w płatności. Ustalenie wysokości odsetek należy bez wątpienia to podstawowych sformułowań umownych i powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w podpisanym przez strony dokumencie. Warto […]

Read More