Rynki Kapitałowe bez Tajemnic

Rynki Kapitałowe bez Tajemnic to inicjatywa członków Koła Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych.

Projekt skierowany jest do studentów kierunków prawniczych i ekonomicznych, którzy rozpoczynają swoja przygodę z zagadnieniami z zakresu rynku kapitałowego. Ideą Rynków Kapitałowych bez Tajemnic jest możliwość zdobycia wiedzy oraz rozwijanie kompetencji kluczowych dla dalszej pracy w dziedzinie regulacji finasowych.

W roku akademickim 2017/2018 projekt przybierze nową formułę. Spotkania z cyklu Rynki Kapitałowe bez Tajmnic będą prowadzone w formie ćwiczeń, w których uczestniczyć będą osoby, które wyrażą chęć regularnego uczestnictwa. Spotkania będą prowadzone przez mgr. Wojciecha Nowosada, który jest specjalistą w zakresie prawa korporacyjnego oraz prawa rynków kapitałowych.

Na zakończenie projektu dla osób chętnych zostanie przeprowadzony test, który będzie miał na celu sprawdzenie zdobytych umiejętności. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik, otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie zajęć.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Wkrótce!