Przegląd Prawa Rynku Kapitałowego

 

Publikacja Przeglądu Prawa Rynku Kapitałowego jest realizacją statutowych celów naukowych KN Prawa Rynków Kapitałowych. Docelowo publikacja zawierać ma teksty wyłonione w konkursie spośród prac nadesłanych przez studentów zainteresowanych tematyką przewodnią Przeglądu, a zweryfikowane pod względem merytorycznym przez ekspertów.
Więcej informacji o projekcie wkrótce.