O Kole Naukowym Prawa Rynków Kapitałowych

 

Koło Naukowe Prawa Rynków Kapitałowych powstało w 2008 roku z inicjatywy studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2012 Koło nieprzerwanie przyciąga młode osoby zainteresowane tematyką rynków kapitałowych, transakcji M&A, prawem giełdowych oraz prawem emisji i obrotu papierami wartościowymi.

W ramach działalności w Kole studenci realizują projekty naukowe, dzięki którym rozwijają swoje umiejętności poprzez organizację i uczestnictwo w warsztatach, debatach, czy konferencjach z udziałem pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UW oraz wybitnych przedstawicieli środowiska rynków finansowych.

 

Zarząd na rok akademicki 2017/2018

Prezes

Aleksandra Cyniak

Wiceprezes

Katarzyna Wadycka

Wiceprezes

Karol Wilczyński

Członek Zarządu

Michał Truszczyński

Członek Zarządu

Angelika Bednarz

Opiekun Koła

 

prof. Aleksander Chłopecki

Opiekunem Naukowym Koła Prawa Rynków Kapitałowych jest prof. dr hab. Aleksander Chłopecki

Profil prof. Chłopeckiego na stronie międzynarodowej kancelarii DENTONS

Prof. Aleksander Chłopecki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i  Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn. Posiada tytuł naukowy profesora, jest zatrudniony w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW. Pełni funkcję Prezesa Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, jest również niezależnym członkiem rad nadzorczych spółek giełdowych.

Wcześniej prof. Chłopecki był m.in. Zastępcą Przewodniczącego ds. prawnych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, członkiem Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej PZU S.A.

Prof. Aleksander Chłopecki ma na swoim koncie liczne publikacje. Jest autorem i współautorem siedmiu książek i  kilkudziesięciu artykułów poświęconych prawu papierów wartościowych, prawu handlowemu i cywilnemu oraz części regulacji prawnych obowiązujących w przeszłości i obecnie na polskim rynku kapitałowym.